Vroegsignalering Kampen

De Vroegsignalering

Soms is er extra aandacht nodig

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een kind, jongere of ouder tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Wanneer een kind meer problemen heeft dan het in z'n eentje aan kan, uit zich dat vaak in het niet goed eten, slecht luisteren, ruzie thuis, niet naar school gaan of problemen op straat.

Alle problemen in één keer aanpakken

Er zijn in Kampen veel hulpverleners en beroepskrachten van verschillende organisaties die kinderen en hun ouders willen helpen. Soms weten ze van elkaar niet wie wat doet voor een kind, wie bij welk gezin betrokken is of wat er met uw kind precies aan de hand is. Als ze dat wel weten, kunnen ze samenwerken om jou of uw kind te helpen. Daarom werken deze organisaties in Kampen samen door gebruik te maken van de Vroegsignalering.

Zo werkt de Vroegsignalering

Een verpleegkundige of arts van de jeugdgezondheidszorg, en peuterspeelzaalleidster, een internbegeleider/zorgcoördinator op school, een hulpverlener of een medewerker van Bureau Jeugdzorg maakt zich zorgen. Hij/zij meldt een kind of gezin aan in de Vroegsignalering. De Vroegsignalering is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en jongeren werken en die zijn aangesloten bij de Vroegsignalering. Het kan zijn dat meer hulpverleners of beroepskrachten zich zorgen maken over een kind of gezin en die dat al eerder hebben gemeld in de Vroegsignalering. Als dat het geval is, krijgen die hulpverleners of beroepskrachten een beveiligde e-mail, waarin staat dat een andere hulpverlener of beroepskracht zich ook zorgen maakt, een zogenaamde match. Het is belangrijk dat ze dat van elkaar weten, vervolgens kunnen ze contact met elkaar opnemen om samen met jou en/of u te bepalen wat de beste hulp is en hoe die kan worden verleend.

De Vroegsignalering is gekoppeld aan de Landelijke Verwijsindex

De Vroegsignalering gaat alleen over kinderen en situaties in de gemeente Kampen. Bij een verhuizing of als een kind buiten de gemeente Kampen naar school gaat, is de Vroegsignalering  alleen niet afdoende. Daarom is de Vroegsignalering aangesloten op de Landelijke Verwijsindex. Dit betekent dat er over de gemeente grenzen heen overlegd kan worden, dit gebeurt uiteraard alleen als meerdere hulpverleners of beroepskrachten uit verschillende provincies een melding in het systeem hebben gezet.

 

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!
Openingstijden
CJG Kampen
Wederiklaan 56
8265 DD Kampen
038-3370030
info@cjgkampen.nl

Spreekuur opvoedvragen


WEDERIKLAAN 56 KAMPEN

 

Maandag    09.00 - 17.00

Dinsdag     09.00 - 17.00

Dinsdag     13.00 - 16.00 JGZ/GGD

Woensdag   09.00 - 17.00

Vrijdag       09.00 - 17.00

KULTURHUS IJSSELMUIDEN

 

Donderdag  09.00 - 11.00  (oneven weken)

Donderdag 15.00 - 17.00 (even weken)

 

 

Mochten alle medewerkers in gesprek zijn dan wordt er ter plekke aan afspraak ingepland. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor een afspraak.

 

Vraag het Else!

De virtuele medewerker van het CJG